Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) potpisalo je multilateralni sporazum sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju (EA), kojim je potvrđeno da je ATCG u ekvivalentnom položaju sa nacionalnim akreditacionim tijelima država Evropske unije.

EA MLA Sporazum potpisale su 6. decembra 2023. direktorica ATCG-a Anita Krulanović i predsjednica Komiteta za multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije EA Marija Papaciku.

Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i direktorica Zavoda za metrologiju MSc Gordana Bajić.

Direktorica ATCG-a Anita Krulanović istakla je važnost navedenog sporazuma za Crnu Goru, dok je Marija Papaciku ocijenila da je prihvatanje multilateralnog sporazuma, od velikog značaja za unutrašnje tržište u Evropi, u pogledu, kako je naglasila, olakšavanja prekograničnog poslovanja, kao i pokazivanja usaglašenosti sa evropskim zakonodavstvom.

Ministar finansija Novica Vuković istakao je da će potpisivanje EA MLA Sporazuma domaćim proizvođačima i pružaocima usluga omogućiti olakšano pristupanje evropskom tržištu, a jačanjem privrede i trgovine, naglasio je, stvaraju se pretpostavke za dalji rast crnogorske ekonomije.

Svečanosti potpisivanja sporazuma prisustvovali su i predstavnici Delegacije EU u Podgorici, predstavnici akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i infrastrukture kvaliteta, kao i članovi Upravnog odbora, savjetodavnih i stručnih tijela ATCG-a.