U okviru obilježavanja Svjetskog dana metrologije, Zavod za metrologiju je 17. maja 2024. otvorio vrata nacionalnih kalibracionih laboratorija za studente Elektrotehničkog fakulteta sa studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari, kao i za studente Prirodno-matematičkog fakulteta sa studijskog programa Fizika.

Tom prilikom studentima su prezentovane mogućnosti mjerenja u Zavodu, a ujedno im je upućena i poruka da su dobrodošli da svoju karijeru počnu u našim laboratorijama i tako doprinesu održivosti metrologije kao specifične nauke.

Studenti su se, tokom predavanja, upoznali sa pojmom metrologije kao nauke, granama metrologije, djelatnošću i radom Zavoda. Studenti su posjetili nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, zampremine, jonizujućeg zračenja, kao i vremena i frekvencije. Osim toga, predstavljen im je i rad Laboratorije za električnu snagu.

Elektrotehnički fakultet – Univerzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet – Univerzitet Crne Gore