Direktorica Zavoda za metrologiju MSc Gordana Bajić, pomoćnik direktorice Goran Vukoslavović i rukovoditeljka Laboratorije za vrijeme i frekvenciju Alina Musić posjetili su 23. i 24. decembra 2021. Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) u Beogradu. Radni sastanci organizovani su sa direktorom DMDM-a Čedomirom Belićem, kao i pomoćnicima direktora Zoranom Damjanovićem i Nikolom Petrovićem.

Tokom sastanaka više riječi bilo je o unapređenju saradnje Zavoda za metrologiju i Direkcije za mere i dragocene metale, a razmatrana je mogućnost potpisivanja Memoranduma o saradnji s obzirom na uspješnu višegodišnju saradnju.

Osim toga, razmjenjena su iskustva o postupcima sprovođenja ocjene usaglašenosti, naročito u oblasti ovlašćivanja tijela za ovjeravanje mjerila. Predstavnici DMDM-a prezentovali su postupak ispitivanja tipa mjerila koji se zasniva na izdavanju sertifikata o usaglašenosti za mjerila iz harmonizovanog područja, dok se za ostala mjerila, kako je istaknuto, izdaju Uvjerenja o odobrenju tipa mjerila.

Više riječi bilo je i o integrisanom sistemu menadžmenta kvalitetom koji podrazumjeva upravljanje dokumentacijom integrisanog sistema, postupak sprovođenja internih provjera, preispitivanje sistema od strane rukovodstva, validaciju metoda i izražavanje ocjena.

Tokom dvodnevne posjete govorilo se i o saradnji u oblastima međunarodnih metroloških projekata, kao i o mogućnostima kalibracije etalonske opreme Zavoda za metrologiju u nacionalnim kalibracionim laboratorijama DMDM-a.

Organizovana je i posjeta Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju DMDM-a gdje su razmjenjena iskustva o zakonskim i tehničkim rješenjima distribucije vremena i ovjeravanju osnovnih časovnika u sklopu savremenih telefonskih centrala.