Zavod za metrologiju poziva osnovne i srednje škole da se prijave za učešće na konkursu, odnosno takmičenju, pod nazivom „Ljepota kristala 2020“.

Takmičenje u rastu kristala namjenjeno je učenicima VII, VIII i IX razreda osnovnih škola, kao i učenicima svih razreda srednjih škola. Svrha takmičenja je da se podstaknu učenici i nastavnici na samostalan rad i aktivnosti  koje proširuju nastavni plan i program i podstiču znatiželju kod učenika.

Takmičenje se organizuje u sledećim kategorijama:

  1. Rast kristala neorganske soli

Zadatak: Od dostavljenog materijala potrebno je da se dobije što veći i pravilniji monokristal zadate neorganske soli.

  1. Rast kristala organske soli

Zadatak: Od dostavljenog materijala  potrebno je da se dobije što veći i pravilniji monokristal zadate organske soli.

  1. Sinteza i kristalizacija dvojne soli (izazovna kategorija samo za srednje škole)

Zadatak: U ovoj kategoriji potrebno je da učenici od dobijenog materijala (prostih soli) pripreme dvojnu so koju će koristiti za kristalizaciju i rast pravilnog i velikog kristala.

Formular za prijavu na konkurs

Osnovna škola
Srednja škola

U skladu sa izborom kategorije takmičenja, Zavod za metrologiju će svim učesnicima poslati  sve hemijske supstance potrebne za dobijanje  kristala u jednoj od kategorija, kao i uputstva za pravljenje kristala.

U kategorijama pod rednim brojevima 1. i 2. odvojeno se takmiče učenici osnovnih škola, dok   učenici srednjih škola, pored te dvije kategorije, mogu da izaberu i kategoriju pod rednim brojem  3. odnosno „sintezu i kristalizaciju dvojne soli“.

Takmiče se grupe (timovi) učenika predvođeni jednim mentorom. Svaka grupa (tim) poželjno je da ima tri učenika. Jedna škola može da ima najviše šest ekipa. Tokom izvođenja ogleda potrebno je da se vodi laboratorijski dnevnik.

Takmičenje se sprovodi u nekoliko etapa. Na samom početku takmičenja mentor prijavljuje svoje timove organizatoru takmičenja – Zavodu za metrologiju do 31. decembra 2019. godine, slanjem ispunjenog prijavnog formulara. Prijavni formular sadrži glavne podatke, kao što su imena mentora i članova tima i kategoriju za koju se prijavljuju. Osim toga, Zavod za metrologiju, školama kojima je neophodno, poslaće i dodatnu laboratorijsku opremu, tako da je potrebno da u formularu navedete (obilježite) šta vam je od ponuđene opreme potrebno.

Potrebni materijal za izradu kristala svim školama biće poslat 27. i 28. januara 2020., a takmičenje će trajati od 29. januara do 01. aprila 2020. godine.

Važni datumi:

Prijava takmičara: do 31. decembra 2019.
Slanje materijala i uputstava: 27. – 28. januar 2020.
Trajanje takmičenja: 29. januar – 01. april. 2020.
Obrada podataka: 6. – 10. april 2020.
Objavljivanje službenih rezultata: 13. april 2020.
Završna svečanost proglašenja pobjednika i uručivanje nagrada: 20. maj 2020.

*U slučaju promjene datuma mentori i takmičari će biti pravovremeno obavješteni

Svi učenici osnovnih i srednjih škola koji se prijave za istu kategoriju dobiće supstance identičnog hemijskog sastava, mase i čistoće. Za izvođenja ogleda koristi se isključivo materijal koji je dobijen od organizatora. Tokom izvođenja zadatka potrebno je voditi detaljan i uredan laboratorijski dnevnik koji će na kraju takmičenja biti ocijenjen zajedno sa dobijenim kristalima. Laboratorijski dnevnik vodi se prema uputstvu koje će takmičarima biti dostavljeno zajedno sa receptima za izradu kristalu, hemijskim materijalima i laboratorijskom opremom potrebnom za izvođenje zadatka.

Posljednja etapa uključuje slanje kristala i laboratorijskog dnevnika Zavodu za metrologiju.

Dobijene kristale i laboratorijske dnevnike ocijeniće stručni žiri prema sledećim kategorijama:

Kategorija (Maksimalan broj bodova u kategoriji)

1. Monokristalnost (25)
2. Pravilnost ivica (15)
3. Pravilnost i razvijenost ravni (15)
4. Bistrina (15)
5. Masa (5)
6. Laboratorijski dnevnik (25)

*U slučaju promjene kriterijuma mentori i takmičari će biti pravovremeno obavješteni.

Konačna rang lista biće sastavljena na osnovu ukupnog broja bodova koje osvoje takmičarske ekipe. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem bodova osvojenih u svih šest kategorija. Maksimalan broj bodova je 100. Biće nagrađena prva tri mjesta unutar svake kategorije za osnovne i srednje škole.

Svi članovi pobjedničkih timova dobijaju nagrade.

Nagrade za timove osnovnih škola:

1. PRVO MJESTO
BICIKLA
diploma

2. DRUGO MJESTO
AKCIONE KAMERE
diploma

3. TREĆE MJESTO
PAMETNI SATOVI
diploma

Nagrade za timove srednjih škola:

1. PRVO MJESTO
TABLET RAČUNARI
diploma

2. DRUGO MJESTO
AKCIONE KAMERE
diploma

3. TREĆE MJESTO
PAMETNI SATOVI/FITNES NARUKVICE
diploma

Nagrade za timove srednjih škola za kategoriju „Sinteza i kristalizacija dvojne soli“:

1. PRVO MJESTO
TABLET RAČUNARI + BEŽIČNE SLUŠALICE
diploma

2. DRUGO MJESTO
POLAROID FOTO APARATI

3. TREĆE MJESTO
AKCIONE KAMERE
diploma

Takmičenje „Ljepota kristala 2020“ Zavod za metrologiju organizuje u saradnji sa Hrvatskom udrugom kristalografa koja je osnovana 2012. i do sada je sprovela više nagradnih konkursa namjenjenih hrvatskim učenicima osnovnih i srednjih škola.