V. d. pomoćnika direktorice Tomo Božović prisustvovao je petom sastanku Komiteta Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) koji je od 15. do 17. maja 2024. održan belgijskom gradu Bruges-u.

Predstavnica Evropske komisije Zsuzsanna Dakai, tokom sastanka, istakla je nove informacije o potencijalnim izmjenama i dopunama Direktive o mjernim instrumentima (MID). Daniel Kyslera iz slovačkog SLM-a izabran je za rukovodioca Radne grupe 12 za taksimetre, dok je Mehrija Hasičić imenovana za izvršnu sekretarku. Usvojena je i Rezolucija kojom se naglašava neprofitni karakter WELMEC organizacije.

Predstavnici Evropske komisije, Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), Evropske grupe za koordinaciju institucija u oblasti zakonske metrologije (NoBoMet), Evropskog udruženja nacionalnih trgovinskih organizacija koje predstavljaju evropske proizvođače vaga (CECIP), udruženja MARCOGAZ i Aqua takođe su održali prezentacije, obavještavajući WELMEC zajednicu o nedavnim aktivnostima unutar svojih organizacija.

Tokom sastanka rukovodioci različitih radnih grupa prezentovali su izvještaje o radu za proteklu godinu, status tekućih, kao i predloge za nove projekte. Svi izvještaji su usvojeni uz manje primjedbe i korekcije. Prezentovan je i usvojen finansijski izvjestaj za prošlu i usvojen finansijski plan za narednu godinu.

Domaćin sastanka bilo je Federalno ministarstvo ekonomije (FPS Economy) iz Belgije, a prisustvovali su mu predstavnici 32 države članice WELMEC-a.