U organizaciji Centra za demokratsku tranziciju (CDT) 22. decembra 2020. održana je online konferencija pod nazivom „Otvorenost kao preduslov kontrole i odgovornosti vlasti“ koju je iz Zavoda za metrologiju pratila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Anđelika Durutović.

Istraživanje „Otvorenost institucija izvršne i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini” obavljeno je u prvoj polovini 2020. Regionalni indeks otvorenosti mjeri stepen do kojeg su institucije u regionu otvorene prema građanima i društvu, na osnovu četiri principa: transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović naglasila je da podaci ukazuju da institucije bilježe pad otvorenosti, kao i da je pad dio trenda smanjenja otvorenosti koji postoji u prethodne četiri godine.

Po ovogodišnjem mjerenju, kako je naglasila Papović, vlada Sjeverne Makedonije, sa ispunjenih 75% kriterijuma otvorenosti, sustigla je Vladu Crne Gore. Vlada CG, dodala je, zadovoljava 59% zadatih kriterijuma čime dijeli drugo mjesto sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Ministarstva u Crnoj Gori, sa prosječnim rezultatom 58%, najotvorenija su u regionu. U prethodnoj godini najotvorenije je bilo Ministarstvo prosvjete sa ispunjenih 79% indikatora, a najslabije rangirano je Ministarstvo vanjskih poslova sa rezultatom 37%.

„Ovakve razlike u nivou otvorenosti dodatno govore u prilog tome da je potrebno raditi na razvoju politika otvorenosti na nivou cjelokupne izvršne vlasti. Otvorenost opada kako se krećemo ka organima koji su bliži građanima i imaju direktan kontakt sa njima. Poražavajući rezultat kod crnogorskih organa uprave, koji ispunjavaju tek trećinu zadatih indikatora otvorenosti, ipak je najbolji u region,” zaključila je Papović.

Ministarka javne uprave digitalnog društva i medija Tamara Srzentić, kazala je na konferenciji da je otvorenost pretpostavka za jačenje povjerenja između javne uprave i društva u cjelini.  Upotreba novih tehnologija, kako je istakla, sa ciljem unaprijeđivanja pristupačnosti i komunikacije sa građanima biće prioritet nove vlade, a brzina, efikasnost kvalitet i pružanje usluga su, kako je rekla, preduslov razvoja društva i ekonomije. Ministarka Srzentić najavila je da će uskoro biti predstavljena i nova riješenja za sajt vlade i portal e uprave. “Ne želimo štrik na papiru, a u realnosti šalter, zatvorena vrata i ćutanje administracije kao prepreke u razvoju“, zaključila je Srzentić.

Rezultate istraživanja otvorenosti izvršne vlasti CDT je sproveo u saradnji sa partnerima iz Metamorfozis fondacije iz Sjeverne Makedonije, Centra za transparentnost, istraživanje i odgovornost (CRTA) iz Srbije i U.G. Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

Izvor: Screenshot You Tube CDT CrnaGora