Zavod za metrologiju i 2019. organizuje „Otvorene dane“, odnosno omogućava zainteresovanim učenicima svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori da posjete laboratorije Zavoda u periodu od 06. do 15. maja 2019.

Predstavnici Zavoda za metrologiju će svakodnevno, od 9.00 do 13:00 sati, upoznavati đake sa pojmom metrologije, kao i aktivnostima na planu ostvarivanja visokog kvaliteta usluga u oblasti metrologije i funkcionisanja efikasnog metrološkog sistema u Crnoj Gori.

 „Otvoreni dani“ organizuju se kao jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja 20. maja, Svjetskog dana metrologije koji se proslavlja u više od 80 država. Proslavom Svjetskog dana metrologije obilježava se godišnjica potpisivanja Metarske konvencije 1875. čiji je cilj bio obezbjeđenje jedinstvenog sistema mjernih jedinica u svijetu.

Svjetski dan metrologije 2019, obilježava se temom „Međunarodni sistem jedinica – Suštinski unaprijeđen“. Tema je odabrana u skladu sa odlukom kojom je Generalna konferencija za tegove i mjere, 16. novembra 2018., potvrdila jednu od najvećih promjena Međunarodnog sistema jedinica (SI) od njegovog usvajanja.

U izmijenjenom Međunarodnom sistemu jedinica, kilogram, amper, kelvin i mol biće redefinisani u pogledu konstanti. Navedene promjene stupiće na snagu 20. maja 2019., na dan obilježavanja Svjetskog dana metrologije. Međunarodni sistem jedinica, shodno navedenom, biće zasnovan na definicijama povezanim sa zakonima fizike, što mu omogućava da podrži dalji razvoj tehnologije i nauke o mjerenju. Rezultat promjene biće i jednostavnija definicija cjelokupnog SI i napuštanje definicije posljednje jedinice koja se zasniva na materijalnom artefaktu – međunarodnom prototipu kilograma.

Posebna pažnja tokom „Otvorenih dana“ biće posvećena i prezentaciji rada laboratorija Zavoda za metrologiju. Učenici će imati priliku da posjete nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, električnih veličina, zampremine, kao i vremena i frekvencije, gdje će moći da vide državne etalone i da prisustvuju jednostavnijim postupcima mjerenja. U Laboratoriji za električnu snagu biće prikazan segment postupka ovjeravanja brojila električne energije, a u Laboratoriji za male zapremine imaće priliku da vide postupak kalibracije laboratorijskog posuđa od stakla.

Podsjećamo da je 2018. tokom „Otvorenih dana“ laboratorije Zavoda za metrologiju posjetilo 950 učenika iz 15 osnovnih i šest srednjih škola.

Ukoliko ste zainteresovani da u u okviru „Otvorenih dana“ učenici Vaše škole posjete laboratorije Zavoda za metrologiju, molimo Vas da nas o tome obavijestite, najkasnije do četvrtka 25. aprila 2019., kako bi na vrijeme pripremili odgovarajući raspored posjeta. Kontakt osobe su Anđelika Durutović (tel.: 067 289 653) i Tamara Pavićević (tel.: 067 516 868).