U organizaciji Uprave za kadrove 26. novembra 2020. održana je online obuka pod nazivom ,,Otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti” kojoj su prisustvovali službenici Zavoda za metrologiju iz Sektora za ovjeravanje mjerila, Odjeljenja za međunarodnu saradnju i Službe za opšte poslove i finansije.

Obuku su vodile Nina Blečić i Svetlana Karadžić iz Ministarstva finansija.

Osnovne teme koje su obrađene obukom obuhvatile su zakonske osnove za uspostavljanje sistema i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare, kao i postupanje po prijavama na prevaru, odnosno nepravilnosti u javnom sektoru.

Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, kako je naglašeno tokom obuke, nadležni rukovodioci u javnom sektoru dužni su da Ministartvu finansija dostave godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare, kao i o preduzetim mjerama za prethodnu godinu.

Na obuci su predstavljeni i statistički podaci o prijavljenim nepravilnostima, uz zaključak da organi javne uprave izvještaje ne dostavljaju redovno. Razmotreni su i aspekti koji utiču na pojavu nepravilnosti, akcije za preventivno i korektivno djelovanje, elementi koji mogu navesti na sumnju na eventualnu nepravilnost i prevaru, kao i mehanizmi i sankcije za njihovo otklanjanje.

Poseban fokus dat je na takozvani trougao dešavanja nepravilnosti i prevara, gdje su, kako je zaključeno, prepoznata tri osnovna elementa: Prilika – Motivacija – Opravdanje.