U periodu od 20. do 22. maja 2015. godine, u organizaciji EURAMET-WELMEC FG-FNMID,u Beogradu je održana obuka i radionica za ocjenjivače kontrolnih tijela koji rade u skladu sa međunarodnim standardom ISO/IEC 17020:2012 – Conformity assessment: Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection u okviru zakonske metrologije. (MEST EN ISO/IEC 17020:2013 – Ocjenjivanje usaglašenosti – Zahtjevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanje).

Osnovni cilj radionice je bio razmjena iskustava u vezi primjene, tumačenja i načina ocjenjivanja zahtjeva standarda ISO/IEC 17020:2012- Zahtjevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanje.