Službenici Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović iz Sektora za ovjeravanje mjerila i pomoćnici direktorice Zoran Ćetković i Goran Vukoslavović pohađali su 8., 9. i 11. decembra 2020. online obuku organizovanu u cilju pripreme za instalaciju nove opreme u Laboratoriji za električnu snagu.

Podsjećamo da je Zavodu za metrologiju početkom decembra 2020. isporučena  vrijedna mjerna oprema, iz IPA 2014 fonda, za unapređenje rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale. Vrijednost nabavljene opreme isporučene Zavodu za metrologiju iznosi blizu 404 hiljade eura.

Laboratoriji za električnu snagu isporučen je uređaj za ispitivanje brojila električne energije sa 20 mjernih mjesta, njemačkog proizvođača ZERA GmbH, tipa MTS 320, klase tačnosti 0,02S. Navedeni sistem omogućava ispitivanje brojila električne energije nazivnih napona 3 x 40 V do 400 V i nazivnih struja od 0 A do 120 A.

Obuku osu vodili Bojan Arsić i Ivana Živanović iz beogradske kompanije TECTRA DOO, koja je i  isporučila i instalirala sistem za ispitivanje brojila električne energije. Osim toga, dio obuke su vodili i predstavnici proizvođača ZERA GmbH iz Njemačke, Martin Lenghardt i Frank Gonzalez.

Učesnici obuke upoznati su sa osnovnim potencijalom isporučenog uređaja, performansama, načinom priključka, komponentama, kao i sa upotrebom softvera kojim se ispituju brojila električne enrgije. Obavljen je i praktični dio obuke, prilikom čega su polaznici ispitivali dostupna brojila električne energije, različitih proizvođača, u osnovim ispitnim tačkama.

S obzirom na to da su na teritoriji  Crnoj Gori najviše u upotrebi  brojila Smart Meters, proizvođača ENEL (e-distribuzione) SpA, Italija, tipa GISM, GIST i GISS,  koja su specifične tehničke izvedbe, jer imaju odvojene strujne i naponske grane, pokušalo se sprovesti i ispitivanje uzoraka tih brojila. Tokom obuke zaključeno je da u tom slučaju ispitivanje nije moguće, jer navedena brojila moraju prethodno da budu softverski prilagođena, za šta je nadležan Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS). Pored toga, navedeni tipovi brojila imaju posebnu vrstu priključka. S obzirom na navedeno, sa proizvođačem uređaja ZERA GmbH iz Njemačke, dogovorena je naknadna isporuka pet priključaka za tipove brojila kod kojih je odvojeno napajanje strujne i naponske grane.

Ekspertske obuke o upotrebi novog sistema za ispitivanje brojila električne energije biće nastavljane i u narednom periodu.