U Zavodu za metrologiju održana je druga po redu online obuka za primjenu nove opreme u Laboratoriji za električnu snagu. Obuka je održana 22. i 23. juna 2021. i pohađali su je službenici Zavoda Jovana Vukoslavović, Dejan Sokić i Srđan Aligrudić iz Sektora za ovjeravanje mjerila.

Obuku su vodili Bojan Arsić i Ivana Živanović iz beogradske kompanije TECTRA DOO, koja je i  isporučila i instalirala sistem za ispitivanje brojila električne energije.

Podsjećamo da je Zavodu za metrologiju početkom decembra 2020. isporučena  vrijedna mjerna oprema iz nacionalnog programa IPA 2014, za unapređenje rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale.

Laboratoriji za električnu snagu isporučen je uređaj za ispitivanje brojila električne energije sa 20 mjernih mjesta, njemačkog proizvođača ZERA GmbH, tipa MTS 320, klase tačnosti 0,008. Navedeni sistem omogućava ispitivanje brojila električne energije nazivnih napona 3 x 40 V do 400 V i nazivnih struja od 0 A do 120 A.