Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Alina Musić pratile su obuku pod nazivom „Trening iz oblasti procjene mjerne nesigurnosti” (Training course on evaluation of measurement uncertainty) koja je 22. i 23. marta 2021. organizovana u okviru EMPIR projekta „Unaprijeđenje mjernih nesigurnosti – sveobuhvatni primjeri za ključne međunarodne standarde” (Advancing measurement uncertainty-comprehensive examples for key international standards 17NRM05 EMUE). Obuku je organizovao Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBiH).

Alen Bošnjaković iz IMBiH-a održao je prezentaciju na temu „GUM Uncertainty Framework (GUF)” u kojoj je govorio odakle  potiče mjerna nesigurnost (mjerni sistemi, DUT, okolina-temperatura, vlažnost, mjerne procedure) i na koji način se prikazuju rezultati mjerenja. Pomenut je i proračun efektivnog broja stepeni slobode (Welch-Satterthwaite formula), GUM pristup za proračun mjerne nesigurnosti tipa A i tipa B, kombinovane i proširene mjerne nesigurnosti, faktor pokrivanja, Gausova (normalna), pravougaona i trougaona raspodjela vjerovatnoće.

Predstavnik nizozemskog nacionalnog metrološkog instituta (VSL) Adriaan M.H. van der Veen govorio je o Monte Carlo metodi za procjenu mjerne nesigurnosti koja koristi funkcije gustine vjerovatnoće ulaznih veličina. Tu metodu, kako je naglasio, jednostavno je koristiti sa mjernim modelima u obliku algoritma.

Maurice Cox iz nacionalnog metrološkog instituta Velike Britanije (NPL) održao je prezentaciju o razumijevanju i tretiranju veličina koje su u korelaciji. Mjerenja različitih fizičkih veličina, kako je istakao, često su u korelaciji kada se izvode istim eksperimentom, koristeći iste podatke ili detektor. Predstavio je i razliku između korelacija i kovarijansa koje su izražene u jedinicama uključenih veličina, dok je korelacija, kako je kazao, bez dimenzija i ima vrijednosti  između -1 i 1.

Tokom obuke održane su i dvije paralelne sesije za procjenu nesigurnosti mjerenja za fizičke i hemijske veličine, kao i za veličine u medicini.

Održane su i prezentacije: „Mjerenje padavina i njihov uticaj na životnu sredinu”, „Procjena nesigurnosti za metode ispitivanja tvrdoće“, „Ocjenjivanja usaglašenosti prema JCGM 106“, „Održavanje metrološke sljedivosti kada su ulazni podaci dati izjavom o usaglašenosti”, kao i prezentacije o softverima za procjenu mjerne nesigurnosti.

EMUE projekat započet je u julu 2018. i trajaće do juna 2021. Obuci je prisustvovalo više od 145 učesnika iz 22 države.