Predstavnice Odjeljenja za dragocjene metale MSc Ana Stanišić, Spec. App Nina Andrijašević i referentkinja Andrea Popović pohađale su obuku koja se odnosila na demonstraciju potenciometrijske titracije prema zahtjevima standarda ISO 13756:2015 i demonstarciju tehnika žigosanja predmeta od dragocjenih metala. Obuka je organizovana u Zagrebu od 23. do 26. oktobra 2023. u Službi za plemenite kovine hrvatskog Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Obuku su održale dipl.ing. Josipa Alerić, voditeljica Službe za plemenite kovine i dipl.ing. Stela Pili, voditeljica Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja.

Fokus obuke bio je predstavljanje metode određivanja sadržaja srebra u srebrnim legurama potenciometrijskom titracijom prema standardu ISO 13756:2015. Shodno tome, određivan je sadržaj srebra u uzorku poznate finoće, odnosno srebrnoj pločici finoće 999 iz Hrvatske kovanice novca koja služi kao kontrola metode i opreme. Urađena je priprema uzoraka, vaganje titra (referentnog materijala) i uzoraka, te prema radnom uputstvu i određivanje sadržaja srebra u ispitivanju nepoznatog uzorka.

Osim navedene metode prema zahtjevima standrada ISO 13756:2015, predstavljen je i Zakon o nadzoru plemenitih kovina, akreditacija prema standardu ISO 17025:2018, kao i interni dokument Državnog zavoda za mjeriteljstvo za određivanja srebra u legurama od srebra metodom potenciometrijske titracije za sve srebrne legure koje sadrže bakar, cink, kadmijum i paladijum.

Svrha organizovanja obuke je postavljanje nove metode u Laboratoriji za dragocjene metale u skladu sa pomenutim tehničkim standardom, kao i priprema osoblja i dokumentacije za akreditaciju metode prema ISO 17025:2018.