Zavod za metrologiju organizovao je 3. i 4. novembra 2020. online obuku iz oblasti vremena i frekvencije. Obuku je vodio slovenački ekspert Borut Pinter, a pohađale su je Alina Musić iz Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone i Jovana Vukoslavović iz Sektora za ovjeravanje mjerila.

Cilj obuke bio je usklađivanje postojećih tehničkih procedura sa zahtjevima novog standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018, kao i priprema za objavljivanje najboljih mjernih rezultata (CMC) Laboratorije za vrijeme i frekvenciju u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere CIPM MRA (KCDB). Osim toga, analizirani su i CGGTTS i Circular-T podaci, kao i performanse postojeće opreme za realizaciju UTC(MBM) vremena i njegovo slanje na FTP BIPM-ov server.

Tokom obuke bilo je riječi i o Tehničkoj proceduri za mjerenje vremenskog intervala, načinu uzimanja vrijednosti za ulazni šum signala, kao i projektu za kalibraciju GNSS uređaja kojeg realizuju njemački i španski nacionalni metrološki instituti.

Više riječi bilo je i o postupku dobijanja vremenske razlike UTC(MBM) i UTC(PTB), UTC(MBM) i UTC, i relativnom odstupanju frekvencije.

Obuka je završena predstavljanjem programa „Stable32“ kojim se računa Allanova devijacija za analizu stabilnosti referentnog etalona.