U organizaciji Zavoda za metrologiju i tijela za sertifikaciju i nadzor StandCert d.o.o. iz Beograda u periodu od 28. februara do 2. marta 2022. održana je obuka iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom koju je pratilo 15 službenika Zavoda.

Na obuci je predstavljeno više tematskih cjelina kao što je „Izbor između opcije A ili B u standardu ISO/IEC 17025:2017 kroz dokumentaciju sistema menadžmenta“ koja je obuhvatila zahtjeve sistema menadžmenta, analizu i upravljanje dokumentacijom, kao i specifičnosti instegrisanog sitema menadžmenta Zavoda za metrologiju.

Osim navedenog više riječi bilo je i o upravljanju rizicima u laboratorijima, pri čemu je prezentovan osnovni koncept upravljanja i ocjenjivanja rizika, metodološki pristup identifikaciji, klasifikacija i preduzimanje mjera za sprječavanje uzroka rizika, kao i saniranje posljedica nastanka rizika prema standardu ISO/IEC 17025:2017.

Jedna od tema obuke bila je i „Pravila odlučivanja i njihove primjene u ispunjenju zahtjeva standarda ISO/IEC 17025:2017“ sa fokusom na zahtjeve standarda koji se odnose na pravila odlučivanja i pravila odlučivanja kod davanja izjave o usaglašenosti.

Obuku su vodile Branislava Milovanov i dr Smiljana Raičević iz StandCert d.o.o. Beograd.