Za službenike Sektora za ovjeravanje mjerila, Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone i Odjeljenja za međunarodnu saradnju, 22. i 23. oktobra 2020. organizovana je obuka iz oblasti pregleda mjerila zvuka, odnosno fonometara.

Obuku je održala ekspertica Stanislava Kroneva-Petrovska iz Sjeverne Makedonije.

Tokom dvodnevne obuke objašnjeni su osnovni pojmovi iz ove oblasti kao što su zvučni pritisak, šum i buka, frekventno i vremensko pondiranje. Predstavljena je i konstrukcija fonometara, uz ukazivanje na njegove sastavne djelove: mikrofon, procesor signala i pokazni uređaj.

Više riječi bilo je i o pripremi i akustičnom ispitivanju fonometara, opcijama podešavanja mjerila zvuka (softerski i manuelno), kao i o kalkulaciji mjerne greške i mjerne nesigurnosti. Analizirana je i Tehnička procedura za pregled mjerila zvuka – fonometara Zavoda za metrologiju.

Obuka o upotrebi fonometara, za službenike Zavoda za metrologiju, održana je i u septembru 2019. kada se i pripremala neophodna dokumentacija iz te oblasti i kada su službenici obučavani za sprovođenje postupka pregleda mjerila zvuka.

Podsjećamo da se mjerila zvuka koriste u postupcima utvrđivanja nivoa buke. Najviše ih koriste inspekcijski organi lokalnih samouprava, tačnije komunalna policija, za zaštitu građana od nedozvoljenog nivoa buke.

Laboratorija za ovjeravanje fonometara uspostavljana je 2019. i shodno tome vlasnici mjerila zvuka svoju zakonsku obavezu ovjeravanja, od tada mogu da obavljaju u Zavodu za metrologiju.

U skladu sa Zakonom o metrologiji lica koja upotrebljavaju zakonska mjerila dužna su da ih postavljaju i koriste na način kojim se obezbjeđuje tačnost mjerenja i odgovorna su za njihovu tehničku ispravnost.

Shodno Uredbi o zakonskim mjerilima, fonometri moraju biti ovjereni, odnosno pregledani i žigosani, a rok redovnog ovjeravanja je dvije godine.