U Zavodu za metrologiju 12. oktobra 2021. održana je online obuka na temu mjernih sistema za neprekidno i dinamičko mjerenje količine tečnosti različitih od vode (MI-005). Obuka je organizovana u sklopu bilateralne saradnje sa Uradom za meroslovje (MIRS) iz Slovenije, a obuku je vodio ekspert Urada Gašper Vindišar.

Predavanju su prisustvovali zamjenik direktorice i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila Zoran Ćetković, kao i službenici Sektora za ovjeravanje mjerila Tomo Božović, Vladan Jestrović i Miloš Mujović.

Tokom obuke predstavljene su sve vrste mjernih sistema za neprekidno i dinamičko mjerenje količine tečnosti različitih od vode, kao sto su mjerni sistemi na auto cisternama, stacionarnim mjernim sistemima i spravama za mjerenje goriva.

Na obuci je više riječi bilo o dokumentima koji se koriste u radu i pripremi uputstava i procedura iz navedene oblasti: MID Direktivi „2014/32/EU Measuring Instruments Directive“, preporukama Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju OIML R 117-1,2,3, kao i  vodiču Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji WELMEC.

Istaknuto je da se sa posebnom pažnjom moraju ovjeravati mjerni sistemi za neprekidno i dinamičko mjerenje količine tečnosti različitih od vode upotrebom softver elektronike (Welmec 7.2), kao i da se primjenjuje mjerenje minimalne količine i sistematsko iskorišćavanje GDG (MID Direktiva 2014/32/EU).