Laboratorija za pritisak Zavoda za metrologiju objavila je najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-KCDB).  Prvi CMC u oblasti pritiska objavljen je 11.  avgusta, dok je drugi CMC objavljen 2. septembra 2021. Time je Zavod za metrologiju postigao objavljvanje ukupno 26 najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti.

Osim u oblasti pritiska, do sada su nacionalne kalibracione laboratorije Zavoda za metrologiju objavile i 18 najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti u oblasti temperature, pet u oblasti zapremine i jedan CMC u oblasti dužine.

Osnovni uslov za objavljivanje novih najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti u bazi podataka BIPM-a je uspješno učešće u međulaboratorijskim poređenjima.

Laboratorija za pritisak učestvovala je u međulaboratorijskom projektu Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta:  EURAMET.M.P-S13.M. (EURAMET 1252) – Kalibracija etalona pritiska u opsegu 10 MPa do 100 MPa. U Laboratoriji za pritisak kalibracija je obavljena metodom direktnog poređenja u periodu od 20. do 30. maja 2014. Prvi rezultati međulaboratorijskog poređenja objavljeni su u septembru 2017., naredni u avgustu 2018., a konačni u maju 2020.

Laboratorija za pritisak Zavoda za metrologiju do sada ima objavljene najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) za oblast nadpritiska i to od 0,3 MPa do 6 MPa i od 6 MPa do 120 MPa.

U projektu Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta učestvovali su i nacionalni metrološki instituti iz Turske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije, Crne Gore, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kraljevine Saudijske Arabije, Litvanije, Poljske, Slovenije, Hrvatske, Holandije, Finske, Danske, Bosne i Hercegovine i Irske.

Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) su najbolje mjerne sposobnosti koje jedan nacionalni metrološki institut može da manifestuje u svakodnevnom radu, pri pružanju usluga korisnicima u normalnim uslovima rada.

Sve mjerne i kalibracione mogućnosti moraju biti podržane u opsegu i iskazanoj mjernoj nesigurnosti potpunom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom kojeg odobrava Tehnički komitet za kvalitet Evropskog udruženja Nacionalnih metroloških instituta (EURAMET TC-Quality).

Kalibracioni sertifikati izdati sa logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.

Raspored opreme prilikom poređenja za projekt EURAMET 1252