U oktobru 2017. godine Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) objavio je podatak o kalibracionim i mjernim mogućnostima (CMC) Zavoda za metrologiju u oblasti metrologije dužine.

Kalibracione i mjerne mogućnosti Laboratorije za dužinu objavljene su na osnovu učešća u Projektu EURAMET L-S22 (#1254) i rezultata dodatnog međulaboratorijskog poređenja – Calibration of gauge blocks by mechanical comparison koji se odnosi na kalibraciju planparalelnih graničnih mjera mjernog područja od 0,5 mm do 100,00 mm.

Zavod za metrologiju (MBM) se pridružio ovom projektu 2013. godine, a mjerenja u Laboratoriji za dužinu izvršena su u aprilu i maju 2014. godine. U Projektu je učestvovalo trinaest nacionalnih metroloških instituta i laboratorija: NPL – Velika Britanija, BEV- Austrija, METROSERT- Estonija, LATMB -Letonija, DTI- Danska, CEM -Španija, MIRS/UM-FS/LTM- Slovenija, NSAI – Irska, MSA/ MCCAA- Malta, VMC/VMT – Litvanija, DFM- DTI –Danska i CETIME – Tunis i MBM – Crna Gora.

Nakon objavljivanja rezultata poređenja u oktobru 2015. godine i okončanja neophodnih procedura, Laboratorija za dužinu je u januaru 2017. godine poslala aplikaciju za objavljivanje mogućnosti mjerenja i kalibracija u bazi podataka BIPM-a, Appendix C, što je rezultiralo objavljivanjem tabele na web stranici BIPM-a (link).

Ovaj podatak predstavlja dokaz kompetentnosti Laboratorije za dužinu u oblasti dimenzione metrologije (kalibracija planparalelnih graničnih mjera mjernog područja od 0,5 mm do 100,00 mm) na međunarodnom nivou i obezbjeđuje međusobno priznavanje nacionalnih etalona i uvjerenja o kalibraciji izdatih od strane nacionalni metroloških instituta potpisnika sporazuma CIPM MRA.

Podaci o projektu objavljeni su u vodećem međunarodnom časopisu za oblast čiste i primijenjene metrologije ,,Metrologia’’ Volume 54, 2017, a dostupni su na web stranici.