Krajem decembra 2021. godine, u Službenom listu Crne Gore objavljena su tri nova metrološka propisa koja se odnose na ovlašćivanje lica za vršenje određenih poslova iz oblasti metrologije.

Donesen je:

  • Pravilnik o vrstama mjerila za ovjeravanje i pripremu mjerila za ovjeravanje (“Sl. list CG”, br. 135/21 od 24.12.2021), u čijem Prilogu 1 su propisane vrste mjerila za koje se može dobiti ovlašćenje za ovjeravanje. Članom 3 tog Pravilnika data je mogućnost dobijanja ovlašćenja za pripremu za ovjeravanje vrsta mjerila za koja je posebnim propisom utvrđena obaveza ovjeravanja.

Pored navedenog propisa, doneseni su i:

Pravilnici se mogu naći na web sajtu Zavoda za metrologiju, na linku:  https://metrologija.me/propisi/ a naš tim Vam stoji na usluzi za dodatna pojašnjenja i informacije u vezi istog.