Zavod za metrologiju poziva osnovne i srednje škole da se prijave za učešće na konkursu, odnosno takmičenju, pod nazivom „Ljepota kristala“.

Takmičenje u rastu kristala namjenjeno je učenicima VII, VIII i IX razreda osnovnih škola, kao i učenicima svih razreda srednjih škola. Svrha takmičenja je da se podstaknu učenici i nastavnici na samostalan rad i aktivnosti koje proširuju nastavni plan i program i podstiču znatiželju kod učenika.

Takmičenje se organizuje u dvije kategorije :

1. Rast kristala neorganske soli
Zadatak: Od dostavljenog materijala potrebno je da se dobije što veći i pravilniji monokristal zadate neorganske soli.

2. Rast kristala organske soli
Zadatak: Od dostavljenog materijala potrebno je da se dobije što veći i pravilniji monokristal zadate organske soli.

U skladu sa izborom kategorije takmičenja, Zavod za metrologiju će svim učesnicima poslati sve hemijske supstance potrebne za dobijanje kristala u jednoj od dvije kategorije, kao i uputstva za pravljene kristala. Kako bi učestvovali u takmičenju neophodno je da škole posjeduju laboratorijski pribor: čaše, lijevak i filter papir.

U obje kategorije, odvojeno će se takmičiti učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola u Crnoj Gori. Za svaku od kategorija propisani su predlozi i pravila.

Takmiče se grupe (timovi) učenika predvođeni jednim mentorom. Svaka grupa (tim) poželjno je da ima tri učenika. Tokom izvođenja ogleda potrebno je da se vodi laboratorijski dnevnik.

Takmičenje se provodi u nekoliko etapa. Na samom početku takmičenja mentor prijavljuje svoje timove organizatoru takmičenja – Zavodu za metrologiju do 25. januara 2019. godine. Nakon prijave, svi timovi će dobiti formular u kojem će ispuniti glavne podatke, kao što su imena mentora i članova tima i kategoriju za koju se prijavljuju. Ispunjeni formular će se Zavodu za metrologiju dostavljati u periodu od 25. januara do. 01. februara 2019. godine. Potrebni materijal za izradu kristala svim školama biće poslat u periodu od 01. do 10. februara, a takmičenje će trajati od 10. februara do 01. aprila 2019. godine. U tabeli je prikaz važnih datuma. O svim etapama i informacijama o takmičenju sve prijavljene škole biće redovno obavještene putem email-a ili pozivom na kontakt telefon.

Izvor: HUK

Važni datumi:

Prijava takmičara: do 25. januara 2019.
Slanje materijala i uputstava: 01. – 10. februar 2019.
Trajanje takmičenja: 10. februar – 01. april. 2019.
Obrada podataka: April 2019.
Objavljivanje službenih rezultata: 5. maj 2019.
Završna svečanost proglašenja pobjednika i uručivanje nagrada: 20. maj 2019.

Svi učenici osnovnih i srednjih škola koji se prijave za istu kategoriju dobiće supstance identičnog hemijskog sastava, mase i čistoće. Posljednja etapa uključuje slanje kristala i laboratorijskog dnevnika poštom ili lično na adresu Zavoda za metrologiju, Kralja Nikole 2, 81000 Podgorica.

Dobijene kristale i laboratorijske dnevnike ocijeniće stručna grupa naučnika.

Svi članovi pobjedničkih timova dobijaju nagrade.

Nagrade za timove osnovnih škola

PRVO MJESTO – BICIKLA, diploma

DRUGO MJESTO – PAMETNI SATOVI, diploma

TREĆE MJESTO – BLUETOOTH SLUŠALICE, diploma

Nagrade za timove srednjih škola

PRVO MJESTO – TABLET RAČUNARI, diploma

DRUGO MJESTO – G SHOCK SATOVI, diploma

TREĆE MJESTO – BLUETOOTH ZVUČNICI, diploma

Za učešće na konkursu „Ljepota kristala“ možete se prijaviti na brojeve telefona 067 289 653 (Anđelika Durutović) i 067 516 868 (Tamara Pavićević).