Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) objavio je četiri nove najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) Zavoda za metrologiju. Laboratorija za dužinu objavila je 24. maja tri nova CMC, a Laboratorija za temperaturu 1. juna 2022. jedan CMC u oblasti relativne vlažnosti.

Osnovni uslov za objavljivanje novih najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti u bazi podataka BIPM-a je uspješno učešće u međulaboratorijskim poređenjima.

Laboratorija za dužinu učestvovala je u međulaboratorijskom projektu Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta: EURAMET.L-K4.2015 Calibration of Diameter Standards, EURAMET project 1410, koji se odnosio na CCL (Konsultativni komitet za dužinu) ključno poređenje etalona unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika. Realizacija mjerenja u navedenom poređenju, u kome su učestvovale 22 države, u Laboratoriji za dužinu sprovedena je tokom 2017. Ključno poređenje, koje je organizovao Konsultativni komitet za dužinu (CCL), imalo je za cilj da pokaže ekvivalentnost usluga kalibracije koje nacionalni metrološki instituti nude korisnicima,  u skladu sa Sporazumom o međusobnom priznavanju CIPM MRA.

Laboratorija za temperaturu u oblasti relativne vlažnosti učestvovala je 2015. u projektu: Comparison of the realisations of the relative humidity in the range from 10 % r.h. to 95 % r.h. at temperatures from -10 °C to 70 °C, EURAMET project no. 1189. Cilj navedenog međulaboratorijskog poređenja bio je upoređivanje realizacije RH skale između nacionalnih metroloških instituta i u njemu su učestvovale 22 države.

Shodno novim objavljenim najboljim mjernim i kalibracionim mogućnostima Zavod za metrologiju ima ukupno 32 CMC: 18 u oblasti temperature i jedan u oblasti relativne vlažnosti, pet u oblasti zapremine, četiri za dužinu i po dva CMC za oblast pritiska i vremena i frekvencije.

Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) su najbolje mjerne sposobnosti koje jedan nacionalni metrološki institut može da manifestuje u svakodnevnom radu, pri pružanju usluga korisnicima u normalnim uslovima rada.

Sve mjerne i kalibracione mogućnosti moraju biti podržane u opsegu i iskazanoj mjernoj nesigurnosti potpunom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom kojeg odobrava Tehnički komitet za kvalitet Evropskog udruženja Nacionalnih metroloških instituta (EURAMET TC-Quality).

Kalibracioni sertifikati izdati sa logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.