Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom (SMK) prema međunarodnom standardu MEST EN ISO/IEC 17025.2018 – Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u Zavodu za metrologiju se kontinuirano sprovodi od samog uspostavljanja nacionalnih kalibracionih laboratorija.  Primjena ovog standarda omogućila je korisnicima usluga Zavoda potvrdu međunarodno priznatih rezultata mjerenja i kalibracija što je i potvrđeno još 2014. od strane  Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), koja je potpisnica EA MLA sporazuma, kao i  Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG).

Međunarodna organizacija za standarde (ISO) je 2017. izdala novu verziju ovog standarda i sve laboratorije koje imaju akreditaciju prema ovom međunarodnom standardu bile su u obavezi da izvrše tranziciju Sistema menadžmenta kvalitetom i implementiraju novo izdanje standarda EN ISO/IEC 17025 najkasnije do 01. juna 2021.

Zavod za metrologiju tokom 2019. i 2020. kontinuirano je sprovodio tranziciju, što je podrazumijevalo i obuke osoblja, ali je posjeta ocjenjivača,  iz opravdanih razloga (COVID-19) pomjerena za 2021. Ocjenivačke posjete Hrvatske akreditacijske agencije i Akreditacionog tijela Crne Gore obavljene su tokom marta i aprila 2021. i tom prilikom je izvršena ocjena opšte i tehničke dokumentacije, kao i demonstriranje sposobnosti osoblja koje izvodi kalibracije mjerila/etalona obavljene u Laboratoriji za dužinu, Laboratoriji za temperaturu Laboratoriji za masu.

Zajedničko ocjenjivanje rezultiralo je obnavljanjem sertifikata prema novom izdanju standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 čime je još jednom potvrđena kompetentnost nacionalnih kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju.

Potvrdom o akreditaciji HAA i Sertifikatom ATCG dokazuje se da je Zavod za metrologiju  osposobljen prema zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 za mjerenja tegova, tegova slobodnih nazivnih masa i neautomatskih vaga, mjerila zapremine od stakla i mjerila zapremine sa klipom, etalona prelivnih pipeta i mjernih posuda, mjerila temperature i relativne vlažnosti, etalona i mjernih uređaja dužine, etalona i mjerila električnih veličina, vremena i frekvencije, mjerila pritiska, kao i mjerila jonizujećeg zračenja.

Potvrda o akreditaciji koju je izdala HAA važi do 13. marta 2023. godine, dok će Dodatak Sertifikatu o akreditaciji ATCG važiti do 1. marta 2022. godine.

Rad Zavoda za metrologiju, usmjeren je na efikasno i nepristrasno realizovanje usluga, izgradnju povjerenja u rezultate mjerenja, poštovanje etičkih normi, kao i uspješno učešće u projektima međunarodnih i regionalnih organizacija.

Uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom proširuje  mogućnosti za saradnju u domaćim i međunarodnim okvirima, ali u isto vrijeme unapređuje aktivnosti Zavoda u njegovoj osnovnoj djelatnosti, a to je obaveza ostvarivanja, čuvanja i održavanja državnih etalona i obezbjeđenje metrološke sljedivosti.