Studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije Jovana Zlatičanin obavljaće dvomjesečnu praksu u Zavodu za metrologiju.

Tokom tog perioda studentkinja Jovana Zlatičanin će biti upoznata sa propisima Zavoda za metrologiju, kancelarijskim poslovanjam i sistemom kvaliteta. Planirana je i obuka u pisarnici Zavoda za metrologiju, gdje će biti predstavljen proces evidencije zahtjeva i pratećih akata. Osim toga, biće upoznata sa načinom arhiviranja predmeta prvostepenog upravnog postupka.

Predviđena je i obuka u Odjeljenju za dragocjene metale gdje će prisustvovati postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, kao i postupku ovjeravanja zakonskih mjerila.

Studentkinja Jovana Zlatičanin na praksi u Zavodu za metrologiju će biti do 29. marta 2019.

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije praksu u Zavodu za metrologiju obavljaju od 2013., a do kraja 2019. još nekoliko studenata obaviće istovjetnu dvomjesečnu praksu.