Sa hromovom i aluminijumovom stipsom ste se susreli u prošlom članku, u kojem smo objasnili kako zbog svojstva izomorfije te dvije supstance možemo miješanjem njihovih zasićenih rastvora prirediti kristale različitog intenziteta ljubičaste boje, koja potiče od jona hroma(III).

Danas se nastavljamo družiti sa ova dva hemijska spoja. Ponovno ćemo od njih napraviti kristale, no ovi će ipak biti nešto posebniji i dakako, ljepši. Riječ je o tzv. nadraslim kristalima, odnosno kristalima u kojima jedna supstanca kristalizira na kristalu druge supstance s kojom je izomorfna.

Zvuči komplikovano? Zapravo, nije uopšte… Da bi dobili ovakve kristale sve što je potrebno jeste prvo uzgojiti kristal hromove stipse, koji će biti tamno ljubičaste, gotovo crne boje. Njega ćete dobiti tako da zasićeni rastvor hromove stipse ostavite stajati u otklopljenoj čaši nekoliko dana na sobnoj temperaturi.

Tako dobijeni kristal hromove stipse izvadimo iz njegovog rastvora, preostalog nakon kristalizacije, obrišemo i prenesemo u zasićeni rastvor aluminijumove stipse, koja je bezbojna. Umjesto da se tako smješten kristal krene rastvarati kao što bismo očekivali, dogodiće se nešto sasvim drugačije. Na njegovoj površini  prvo će nastati tanki bezbojni sloj, koji će u sljedećim danima rasti formirajući isto geometrijsko tijelo koje ima početni kristal hromove stipse – pravilni oktaedar.

S vremenom će taj bezbojni sloj postajati sve deblji i deblji, te ćemo kao konačni rezultat dobiti ono što nazivamo pravim nadraslim kristalom hromove i aluminijumove stipse – onaj koji je iznutra tamnoljubičast, gotovo crn, a izvana bezbojan.

Autor teksta i fotografija: dr sc. Alen Bjelopetrović