MSc Gordana Bajić imenovana je za v. d. direktorice Zavoda za metrologiju. Odluku o imenovanju donijela je Vlada Crne Gore na zasijedanju u četrvrtak 11. februara 2021.

MSc Gordana Bajić diplomirala je 1995. na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, dok je na istom fakultetu zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti kvaliteta stekla 2014.

Radni odnos započela je 1995. u Holding industriji „Radoje Dakić”. U preduzeću „Jugoimport Mont’’ d. o. o. Podgorica radila je u periodu od 1998. do 2008., nakon čega je nastavlila karijeru u Zavodu za metrologiju.

Od početka radnog angažmana u Zavodu za metrologiju uključena je u uspostavljanje metrološke sljedivosti u Laboratoriji za dužinu kojom je i rukovodila. U toj nacionalnoj kalibracionoj laboratoriji obavljala je najsloženije poslove koje se odnose na ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona dužine. Kao vođa tima, učestvovala je u prvim međulaboratorijskim poređenjima koja su dovela do međunarodne prepoznatljivosti usluga koje Laboratorija za dužinu pruža svojim korisnicima.

Usavršavala se u oblasti dimenzione metrologije i drugih segmenata infrastrukture kvaliteta, koje podstiču tehnički, ekonomski, naučni prosperitet i obezbijeđuju preduslove za fer trgovinu. Sarađivala je sa regionalnim metrološkim institucijama, a kroz posjete laboratorijama evropskih nacionalnih metroloških instituta sticala je praktična znanja. Pohađala je obuke i seminare u oblastima koje se odnose na oblast zakonske metrologije (mjerila brzine i taksimetri).

Učestvovala je u projektima za razvoj metrologije i infrastrukture kvaliteta koje je finansirala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori: „Razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori“ (IPA 2007) i „Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori“ (IPA 2011).

Aktivni je učesnik procesa akreditovanja usluga Zavoda za metrologiju prema standardu MEST EN ISO IEC 17025:2018 od strane međunarodno priznatih akreditacionih tijela. Učestvovala je i na drugim brojnim projektima od kojih je veći dio u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Predstavnica je Crne Gore, odnosno Zavoda za metrologiju i u EURAMET-ovom tehničkom komitetu za dužinu (TC-L).