Zavod za metrologiju se i ove godine pridružuje proslavi Svjetskog dana metrologije koji se svakog 20. maja proslavlja sa ciljem obilježavanja godišnjice potpisivanja Metarske konvencije 1875. kojom je uspostavljen jedinstven sistem mjernih jedinica. Manifestacije širom svijeta odvijaju se pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) i Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML).

Tema Svjetskog dana metrologije za 2024. je Održivost i odabrana je zbog svoje važnosti za različite mogućnosti mjerenja koje su ključne za podsticanje održive globalne ekonomije i životne sredine.

Primjeri za to uključuju mjerenje potrošnje energije u industriji, građevini i transportu, upravljanje resursima u poljoprivredi i šumarstvu, identifikovanje izvora zagađenja i postavljanje ciljeva za zaštitu okoline. Tačna mjerenja nam omogućavaju razumijevanje i rješavanje kompleksnih izazova u ekologiji, kao što su klimatske promjene, zagađenje i iscrpljivanje resursa. Održivost, kao tema, podstiče nas da istražimo kako metrologija doprinosi poboljšanju naše svakodnevice. Metrologija nas osnažuje da donosimo odluke na osnovu tačnih informacija, bez obzira na to da li je riječ o kvantifikovanju emisije ugljenika, mjerenju otpada ili praćenju prirodnih staništa.

Svjetski dan metrologije obilježava se sloganom „Mjerimo danas za održivo sjutra“ i od ove godine zvanično je priznat kao dio UNESCO liste Međunarodnih dana.

Podsjećamo da Zavod za metrologiju svojim uslugama pruža podršku akreditovanim i ispitnim laboratorijama, kao i svim ostalim subjektima privatnog i javnog sektora koji imaju obavezu da koriste usaglašenu i metrološki sljedivu mjernu opremu, u cilju postizanja potrebnog nivoa kvaliteta roba, usluga i radova. Kada je riječ o zaštiti životne sredine, Zavod u okviru svojih kapaciteta pruža usluge i doprinosi jačanju te važne oblasti. Broj mjerila koja su predmet metrološke kontrole, kao i kontrole predmeta od dragocjenih metala na godišnjem nivou se stalno povećava. U 2023. pregledano je blizu 40 000 mjerila, kalibrisana su 1132 mjerila i žigosano je približno 100 kg predmeta izrađenih od zlata, 232 kg predmeta od srebra i 1,35 kg predmeta od platine.

Navedeni brojčani podaci pokazatelj su direktnog povećanja stepena kvaliteta pružanja javnih usluga, povjerenja građana u rezultate mjerenja, poboljšanja kvaliteta života građana i njihove zaštite. U Nacionalnoj strategiji održivog razvoja do 2030. utvrđeni su ciljevi i mjere za dostizanje dugoročnog održivog razvoja crnogorskog društva, uzimajući u obzir postojeće stanje i preuzete međunarodne obaveze iz Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. Jedan od ciljeva, kojem Zavod za metrologiju doprinosi u okviru svojih nadležnosti, sadržan je u poglavlju Agende koja se odnosi na infrastrukturu, promovisanje inkluzivne i održive industrijalizacije i podsticanje inovacija.