Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović bio je u prvoj službenoj posjeti u srijedu 27. januara 2021. godine Zavodu za metrologiju. Održan je sastanak sa direktoricom, prof. dr Vanjom Asanović u cilju upoznavanja ministra sa radom i aktivnostima Zavoda.

Nakon dijela koji se odnosio na prikaz dosadašnjih aktivnosti Zavoda za metrologiju, dostignutih ciljeva i planova unapređenja metrologije u Crnoj Gori, ministar je upoznao zaposlene i obišao laboratorije. Sa posebnom pažnjom je saslušao prezentacije zaposlenih o njihovim referatima i upoznao se sa načinom korišćenja dijela opreme iz Zavoda izrazivši zadovoljstvo što će biti u prilici da doprinese njihovom daljem napredovanju.