U okviru projekta pod nazivom „ Jačanje kapaciteta za brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji” 25. oktobra 2021. održana je radionica pod nazivom „Metodologija za procjenu primjene antikorupcijskih mjera” koju je pratila načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić-Knežević.

Navedeni projekat finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Generalnim sekretarijatom Vlade.

Cilj održavanja radionice bilo je upoznavanje menadžera integriteta u državnoj upravi sa metodologijom za procjenu primjene antikorupcijskih mjera.

Primjena preventivnih mjera u suzbijanju korupcije i drugih nepravilnosti, kako je navedeno na radionici, postaje standard u funkcionisanju javnih službi i uslov za efikasno, transparentno i odgovorno funkcionisanje institucija javnog sektora.

Jedan od preventivnih mehanizama koji je usmjeren na upravljanje rizicima od korupcije je Plan integriteta koji je, kako je objašnjeno, strateški dokument zasnovan na samoprocjeni rizika od korupcije i određivanju adekvatnih mjera za njeno sprječavanje.

Imajući u vidu da je Plan integriteta podložan subjektivnoj ocjeni organa vlasti, potrebno je, naglašeno je, razviti mehanizme kojima bi se eksterno procijenili objektivnost, kvalitet i primjena antikorupcijskih mjera što se može postići primjenom „Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera”.

Svrha metodologije, kako je istaknuto na radionici, je da procijeni da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere, da li je primjena dovela do određene promjene, ali i da podstakne organe vlasti da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera.

Primjenom takve metodologije, zaključeno je na radionici, daje se doprinos ispunjenju obaveza, za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, iz Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava.