U novembru 2018. godine u Versaju (Francuska) biće održana 26. Generalna koferencija za tegove i mjere (CGPM). Očekuje se da će CGPM na tom zasijedanju odobriti rezoluciju o reviziji definicija Međunarodnog sistema jedinica (SI), kojeg čini sedam osnovnih jedinica: sekunda, metar, kilogram, amper, kelvin, mol i kandela.

Tokom poslednjih 50 godina, naučnici su mjerili prirodne konstante, poput brzine svjetlosti i Plankove konstante, sa sve većom tačnošću. Podsjećamo da je metar redefinisan još 1983. godine na osnovu brzine svjetlosti. Inherentna stabilnost ovih konstanti čini ih idealnom osnovom za nove definicije SI jedinica i pripremu mjernog sistema za buduće zahtjeve nauke i tehnologije.

Ukoliko dođe do prihvatanja rezolucije, Međunarodni sistem jedinica (SI) biće zasnovan na sedam fizičkih konstanti, zbog čega će i sam biti inherentno stabilan. Ta promjena će, iznad svega, označiti kraj upotrebe posljednjeg fizičkog artefakta u Međunarodnom sistemu jedinica, odnosno cilindra napravljenog od platine i iridijuma, poznatog pod nazivom Međunarodni prototip kilograma.

Iza ovog uspjeha stoje dugogodišnji napori na međunarodnom nivou. Univerzalnost pristupa koji će omogućiti redefinicija Međunarodnog sistema jedinica (SI), predstavlja daleki cilj za metrički sistem već 200 godina.

Izvor: BIPM