Djelatnost Zavoda za metrologiju predstavljana je na Međunarodnom sajmu privrede KLIK EKSPO 2023 koji je od 6. do 9. decembra 2023. održan u Tirani, u Albaniji.

Učešće na sajmu organizovala je Privredna komore Crne Gore, a Zavod za metrologiju prezentovao se uz još 15 crnogorskih kompanija.

Predstavnici Zavoda za metrologiju imali su mogućnost da promovišu usluge koje Sektor za metrološku sljedivost i državne etalone može da ponudi akreditovanim laboratorijama i privrednicima iz Albanije.

Privredna komora Crne Gore je na KLIK EKSPO sajmu imala poseban izložbeni štand, na kojem su posjetioci mogli da komuniciraju sa predstavnicima crnogorskih institucija i da na taj način steknu uvid u privredne proizvode, usluge, inovacije i mogućnosti ulaganja.

KLIK EKSPO sajam generalno je bio posvećen promociji energetike, turizma, građevinarstva, poljoprivrede, kao i najboljim praksama eko-održivosti.

Zavod za metrologiju na sajmu su predstavljali pomoćnik direktorice Goran Vukoslavović, samostalna savjetnica Dea Radević i samostalna savjetnica za odnose s javnošću Anđelika Durutović.