Italijanski fizičar i hemičar iz Torina i grof područja Kvarenja i Ćereto:

  • Proučavao je serije elektrohemijskih napona na gasu i pari
  • Ispitivao je proporcije reakcije gasa
  • Prepoznao je su da su reagujući elementarni gasovi dijatomski
  • Skovao je termin “molekul” i ustanovio Avogadrov zakon.

Avogadrov zakon glasi:

Na istim temperaturama i pritisku jednake zapremine različitih gasova sadrže isti broj molekula.

Drugim riječima, 1 mol (idealnog) gasa zauzima zapreminu od 22,4 l na 0 ° C i 101325 Pa. Ovaj zakon se striktno odnosi samo na idealne gasove.

Izvor: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/avogadro/1098