Studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije (FDES) Anđela Stešević počela je sa obavljanjem dvomjesečne studentske prakse u Zavodu za metrologiju.

FDES u saradnji sa Zavodom za metrologiju, studentima osnovnih studija, pruža mogućnost sticanja mnogih praktičnih znanja, koja im u kombinaciji sa znanjem stečenim na tom fakultetu, omogućavaju uspješno pozicioniranje na tržištu rada.

Za vrijeme trajanja prakse, Anđela će biti upoznata sa propisima koji se primjenjuju pri realizaciji poslova iz djelatnosti Zavoda za metrologiju. Anđela će imati priliku da vidi kako funkcioniše kancelarijsko poslovanje u Zavodu, kao i da sagleda važnost implementacije sistema menadžmenta kvalitetom u postupku obrade zahtjeva klijenata.

Imaće priliku i da u pisarnici Zavoda za metrologiju evidentira zahtjeve i prateće akte i da se upozna sa načinom arhiviranja predmeta prvostepenog upravnog postupka.

Studentkinja će prisustvovati i postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, kao i postupku ovjeravanja zakonskih mjerila.

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije praksu u Zavodu za metrologiju obavljaju od 2013.