Zavod za metrologiju od 28. decembra 2022. nastavlja sa online aktivnošću pod nazivom “Klik na lab” čiji je cilj zainteresovati mlade za svijet nauke. U novom ciklusu donosimo priče o dragocjenim metalima: zlatu, srebru, platini i paladijumu.

Priče o dragocjenim metalima uvijek privlače posebnu pažnju, a s obzirom na to da su rijetki i skupocjeni želimo biti upoznati sa svim njihovim karakteristikama.

Kroz objave, odnosno tekstove na društvenim mrežama i web stranici Zavoda za metrologiju, navedenom aktivnošću, saznaćete koja su hemijska svojstva na primjer zlata i zašto ga je prilikom izrade nakita potrebno legirati sa drugim metalima. Otkrićete i koja je smješa dovoljno jako oksidirajuće sredstvo da oksidira čak i zlato i zašto nakit od srebra poprimi crno-smeđu ili zelenkastu patinu. Više ćete saznati o tome u kakvoj su vezi srebro i fotografije i kako se spojevi srebra na svjetlosti raspadaju na sastavne komponente, odnosno elementarno srebro.

Osim toga, otkrićete da platina, kao vrlo skup materijal, ima svoju primjenu u automobilskoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, kao i medicini, dok je upotreba paladijuma nešto raznovrsnija, bilo da je riječ o katalizatoru mnogih reakcija organskih spojeva, bilo kao činioca biloški aktivnih supstanci kao fotoosjetljivih materijala.

Autor svih tekstova i pratećih fotografija je dr sc. Alen Bjelopetrović iz Zavoda za fizičku hemiju Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba i član Hrvatske udruge kristalografa sa kojom smo tokom 2019. i 2020. uspješno realizovali konkurs “Ljepota kristala” namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Priče iz rubrike “Klik na lab” biće objavljivane na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn svake srijede do 15. februara 2023.