Naučnici 60 država svijeta, koji se bave tačnim i preciznim mjerenjima, sastaće se 16. novembra 2018. u Versaju u Francuskoj kako bi izglasali nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol. Nove definicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) trebalo bi da stupe na snagu 20. maja 2019.

Glasanje o novim definicijama Međunarodnog sistema jedinica (SI) biće razmatrano na Generalnoj konferencija za tegove i mjere u organizaciji Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM). Odluka o promjeni SI definicija znači da će kilogram, amper, kelvin i mol biti redefinisani na osnovu prirodnih konstanti. Ova promjena obezbjediće buduću stabilnost i nepromjenjivost Međunarodnog sistema jedinica (SI) i time omogućiti razvoj novih, prije svega, kvantnih tehnologija.

Nakon usvajanja ove odluke, tačna i precizna mjerenja se više neće oslanjati na upotrebu i upoređivanje sa fizičkim objektima. Kilogram je trenutno definisan tako da je jednak masi Internacionalnog prototipa kilograma (IPK), odnosno jednak je masi cilindričnog artefakta napravljenog od platine i iridijuma i čuva se u prostorijama Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) u Francuskoj. Naučnici, artefakt kilograma, koriste poslednjih 130 godina i njegova stabilnost i nepromjenjivost mogu biti potvrđeni samo poređenjem sa identičnim kopijama, što je zahtjevan proces koji dovodi do nepouzdanih podataka.

U novom Međunarodnom sistemu jedinica (SI), kilogram će biti određen na osnovu Plankove konstante, kao osnovne konstantne kvantne fizike.

Nove definicije biće primijenjene na četiri od sedam SI jedinica: kilogramu, amperu, kelvinu i molu, kao i na njihovim izvedenim jedinicama kao što su volt, om i džul.

Kilogram će, dakle biti definisan na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).

Bitno je napomenuti da veličine ove četiri jedinice neće biti promjenjene (kilogram će i dalje biti kilogram). Tri preostale SI jedinice, sekunda, metar i kandela već su definisane na osnovu prirodnih konstanti.

Rezultat redefinicije biće i razvoj novih tehnologija. Kao što je redefinicija sekunde 1967. doprinijela nastanku i razvoju GPS navigacije i interneta, smatra se da će nove SI definicije imati veliki uticaj na nova naučna dostignuća, razvoj tehnologije, međunarodne trgovine, kao i veći uticaj na bezbjedno funkcionisanje zdravstvenog sistema i očuvanje životne sredine.

Izvor: BIPM