Rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila Zoran Ćetković pratio je 28. septembra 2023. online seminar u organizaciji Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.). Tema seminara odnosila se na izmjene Direktive Evropske unije za mjerne instrumente (MID), na kojima WELMEC e.V. i stručni tim Evropske komisije intenzivno rade.

Fokus seminara bio je usmjeren na izmjenu direktive 2014/32/EU Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na usklađivanje zakonodavstva država članica u vezi sa stavljanjem mjernih uređaja na tržište.

Imajući u vidu intenzivan tehnološki razvoj, kao i sve zastupljenije učešće novih vidova energije, naročito u pogledu motornih vozila i saobraćaja, Evropska komisija je WELMEC-u uputila zahtjev za izmjene MID direktive koje bi omogućile harmonizovanje nacionalnih legislativa u Evropskoj uniji po pitanju stanica za punjenje električnih vozila i stanica za punjenje vozila hidrogenom. Izmjene odredbi odnosile bi se i na, kako je naglašeno, brojila električne energije, naročito takozvana ,,smart metering” brojila, kao i na gasomjere, imajući u vidu povećanu upotrebu novih vrsta gasova.

Na seminaru je dogovorena i dinamika realizacije navedenih aktivnosti, pri čemu je prvi korak konsezusno utvrđivanje tehničkog predloga za izmjene MID direktive, zatim dostavljanje Evropskoj komisiji na dalju proceduru, odnosno usvajanje predloga izmjena i konačno dostavljanje Evropskom parlamentu i Savjetu.

Seminar je pohađalo oko 190 učesnika nacionalnih metroloških instituta, institucija evropskih država koje su članice WELMEC e.V, kao i predstavnici Evropske komisije i ostalih zainteresovanih strana, kao što su proizvođači mjernih uređaja.