Predstavnica Zavoda za metrologiju Alina Musić prisustvovala je online radionici pod nazivom ,,Research Potential related to the Green Deal (2021)”. Radionicu o istraživačkim potencijalima „Green Deal” projekata organizovalo je 8. decembra 2020. Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Cilj radionice bio je informisanje potencijalnih učesnika o novom programu metrologije, odnosno novom instrumentu za izgradnju kapaciteta.

Na radionici je više riječi bilo o statusu evropskog partnerstva za oblast metrologije, a predstavljeni su i opšti ciljevi programa „Geen Deal”. Planirano je, kako je naglašeno, da se do 2030. omogući održiv i efikasan sistem metrologije na evropskom nivou. Takođe, predstavljen je budžet i način finansiranja.

„Green Deal” pozivi za potencijalne istraživačke projekte (PRT) biće otvoreni od 13. januara do 22. februara 2021., a za zajedničke istraživačke projekte (JRP) od 22. juna do 4. oktobra 2021. Prioritetne oblasti u projektnim pozivima, kako je objašnjeno, su: povećanje klimatskih ambicija Evropske unije do 2030. i 2050., ambicije za nulto zagađenje i životnu sredinu bez toksičnih materija, pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sistem, izgradnja i obnova na energetski efikasan način, čista, pristupačna i sigurna energija, održiva i pametna mobilnost, očuvanje i obnavljanje ekosistema i biodiverziteta.

Predstavnici nacionalnih metroloških instituta Njemačke, Italije i Finske predstavili su potencijalne ideje za „Green Deal” poziv koje se, između ostalog, odnose na primjenu metrologije za nadgledanje velikih površina vode sa kosmičkim neutronima, uticaj kosmičkih zraka na ekosisteme, dinamički pritisak, kao i na ideju koja se odnosi na efikasne kvantne algoritme za zelene kvantne tehnologije.

Prosječni doprinos Evropske unije po izabranom „Green Deal” projektu biće oko tri miliona eura, a planirano je da bude odabrano sedam istraživačkih projekata.