Zavod za metrologiju i ove godine učestvuje na Festivalu nauke „Evropska noć istraživača” koji će 29. septembra 2023. biti održan u sportskoj sali Gimnazije „Slobodan Škerović” u Podgorici.

Festival organizuje Fondacija za promociju nauke u Crnoj Gori – PRONA i Prirodnjački muzej Crne Gore.

Cilj našeg predstavljanja na ovom Festivalu je da se zainteresovanim posjetiocioma omogući upoznavanje sa radom Zavoda kao nacionalnim metrološkim institutom u kojem se obezbjeđuje primjena sistema zakonskih mjernih jedinica (SI). Posebna pažnja biće posvećena prezentaciji rada nacionalnih kalibracionih laboratorija na način što će biti predstavljeni državni etaloni, mjerni uređaji i jednostavniji postupci mjerenja, kao i način žigosanja uređaja koji su u upotrebi u svakodnevici.