U okviru EURAMET-WELMEC Radne grupe za olakšavanje razvoja nacionalne metrološke infrastrukture, 4. i 5. decembra 2014. godine u Beogradu je održana obuka iz oblasti strateškog menadžmenta za predstavnike nacionalnih metroloških instituta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.

Zavod za metrologiju su predstavljali direktorica prof. dr Vanja Asanović i pomoćnik direktorice, Goran Vukoslavović. Obuka i prateća radionica obuhvatile su sljedeće teme:

  • Analiza postojećih kapaciteta i aktivnosti nacionalnih metroloških instituta regiona;
  • Analiza potreba korisnika usluga u oblasti metrologije u cilju pripreme strategije razvoja nacionalnih metroloških instituta;
  • Mogućnosti i trendovi u političkoj sferi, odnosno podrška, finansiranje i prepoznatljivost nacionalnih metroloških instituta u zemlji;
  • Model unutrašnjih procesa upravljanja;
  • Proces strateškog razvoja;
  • Strategija, biznis plan i praćenje njihove realizacije;
  • Identifikacija prioriteta i izrada strategije razvoja;
  • Obuka i prateća radionica su omogućile dobru pripremu za izradu nove strategije razvoja metrologije u Crnoj Gori u toku 2015. godine.