Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je online sastancima u okviru Green Deal 2021” projektnih poziva koje je organizovalo Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) 24. i 27. novembra 2020.

Tokom sastanaka predstavnici nacionalnih metroloških instituta izložili su potencijalne ideje za istraživačke projekte koje se odnose na pozive za Evropsku metrološku mrežu i pametne električne mreže (EMN SEG), Tehnički komitet za elektricitet i magnetizam (TC-EM for Green Deal), normativu i istraživački potencijal (RPOT).

Predstavnici nacionalnih metroloških instituta iz Njemačke, Švajcarske, Italije, Velike Britanije, Francuske, Holandije i Turske, kako je dogovoreno na sastanicima, radiće na razvoju i izgradnji predloženih ideja iz oblasti kao što su: efikasnost elektromobilnosti (punionice za električna vozila), upotreba mreža obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost, skladištenje baterija, elektrolizatora i energije u superkondenzatorima.

Evropska komisija pokrenula je European Green Deal” u decembru 2019. u cilju sveobuhvatnih namjera Evropske unije za najvišim prioritetom rješavanja izazova vezanih za klimu i životnu sredinu.

Green Deal” zahtijeva napredak u povećanju klimatskih ambicija Evropske unije do 2050. u vidu snabdijevanja čistom, pristupačnom i sigurnom energijom, energetski efikasne izgradnje i obnove, ubrzavanja prelaska na održivu i pametnu mobilnost, zdravog i ekološki prihvatljivog prehrambenog sistema, očuvanja i obnavljanja ekosistema i biodiverziteta i ambicije nultog zagađenja životne sredine. Green Deal” bi takođe trebalo da bude i ključni stub plana ekonomskog oporavka Evrope nakon Covid-19 pandemije.

Za navedena istraživanja, kako je zaključeno na sastancima, biće potrebni interdisciplinarni pristupi, poput kombinovanja metrološke podrške za razvoj tehnologija čiste energije, uključujući proizvodnju, konverziju, transport, skladištenje i upotrebu u kombinaciji sa metrologijom za njihovu procjenu uticaja na životnu sredinu.

„Green Deal” pozivi za potencijalne istraživačke projekte (PRT) biće otvoreni od 13. januara do 22. februara 2021., a za zajedničke istraživačke projekte (JRP) od 22. juna do 4. oktobra 2021. Biće izabrano sedam projekata, dok će prosječni doprinos Evropske unije po izabranom projektu biti oko tri miliona eura.