Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović pratio je online zasijedanje XVIII Generalne Skupštine Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Zasijedanje je održano od 4. do 6. juna 2024. u britanskom nacionalnom metrološkom institutu (NPL) u Londonu.

Na EURAMET Generalnoj skupštini razmatraju se najrelevantnija pitanja koja se odnose na rad i koordinaciju regionalnih i međunarodnih metroloških organizacija, prate promjene u vezi sa CIPM MRA aranžmanom, organizuju aktivnosti u oblasti istraživačkih i razvojnih projekata itd.

Tokom zasijedanja usvojene su izmjene EURAMET Statuta koje se odnose na obavezu instituta da moraju biti članovi EURAMET-a ako žele da svoje usluge pružaju u okviru CIPM MRA aranžmana. Usvojena je i izmjena koja se odnosi na definiciju srodnih organizacija koje se dijele na međusektorske i tematske, kao i na nacionalne metrološke institute koji su pridruženi članovi.

Obavljeno je i glasanje za tri nova člana Borda direktora EURAMET-a gdje su izabrani predstavnici nacionalnih metroloških instituta Velike Britanije Richard Brown, Norveške Hans Arne Frøystein i Njemačke Annette Röttger.

Direktor Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) Martin Milton naglasio je da se 2025. obilježava 150 godina od potpisivanja Metarske konvencije i da se BIPM priprema da taj značajan datum obilježi na više načina.

Prezentacije o najznačajnijim aktivnostima imali su i predsjedavajući EURAMET-ovih Tehničkih komiteta, kao i svih Evropskih metroloških mreža (EMN).

Podsjećamo da Zavod za metrologiju kontinuirano učestvuje u radu Tehničkih komiteta, kao i u međulaboratorijskim poređenjima koja se organizuju u okviru EURAMET projekata, dok službenici Zavoda redovno prisustvuju EURAMET obukama i seminarima.