Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i pomoćnik direktorice Goran Vukoslavović prisustvovali su XVII zasjedanju Generalne skupštine Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Zasjedanje je održano u  periodu od 30. maja do 1. juna 2023. u Talinu u Estoniji, a bilo je omogućeno i online praćenje, pa su predstavnici Zavoda učestvovali u radu Generalne skupštine na ovaj način.

Na EURAMET Generalnoj skupštini razmatraju se najrelevantnija pitanja koja se odnose na rad i koordinaciju regionalnih i međunarodnih metroloških organizacija, prate promjene u vezi sa CIPM MRA aranžmanom, organizuju aktivnosti u oblasti istraživačkih i razvojnih projekata itd. Na glasanju, koje je održano prvog dana Skupštine, izabrani su i predstavljeni novi članovi borda direktora EURAMET-a, kao i kontakt osobe u različitim upravljačkim tijelima u okviru ove regionalne organizacije. Takođe, prezentovani su rezultati međulaboratorijskih poređenja i projekti nacionalnih metroloških instituta, istaknute su aktivnosti u okviru tehničkih komiteta EURAMET-a, glavne aktivnosti u okviru Strategije EURAMET 2030, završetak EMPIR projekata i mnoga druga pitanja.

Predstavljen je i program Evropskog partnerstva u metrologiji koji je potpisan 31. marta 2022.  sa ukupnim budžetom od 690 miliona eura. U okviru Evropskog partnerstva u metrologiji odvijaju se projektni pozivi koji se odnose na oblasti kao što su klimatske promjene i životna okolina (Green Deal), zdravstvo, digitalna transformacija, industrija i normativa. Značaj metrologije kontinuirano raste pa se tradicionalne oblasti metrologije proširuju na nova područja tehnologije pri čemu su neka obuhvaćena novim programom Evropska metrološka mreža (EMN). EMN obuhvata oblasti kao što su klimatska i okeanska osmatranja, energija gasa, matematika i statistika, napredna proizvodnja, praćenje atmosferskog zagađenja, kvantna tehnologija, zaštita od zračenja, bezbjednost hrane, pametne električne mreže, specijalizacije u Sjevernoj Evropi i sljedivost u medicinskim laboratorijama.

Prezentovan je i rad Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM), Komiteta Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) i Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML).

Naglašeno je i da članstvo u EURAMET-u ima 39 nacionalnih metroloških instituta (NMI), 77 ovlašćenih instituta (DI) i 16 , kako su rekli, srodnih organizacija.

Više informacija na:
https://www.euramet.org/publications-media-centre/events/detail/event/17th-euramet-general-assembly