Zavod za metrologiju organizuje svečanu dodjelu nagrada najboljim učesnicima Foto konkursa:

17. decembra 2019. u 11:30 h u KIC „Budo Tomović“ u Podgorici.

Foto konkurs Zavoda za metrologiju bio je namjenjen učenicima svih srednjih škola u Crnoj Gori i trajao je od 10. septembra do 10. novembra 2019. kada se i obilježavao Svjetski dan nauke.

Na Foto konkursu učestvovalo je 80 učenika koji su poslali svoje fotografije na temu:

„Najljepše što možemo doživjeti je ono što je tajanstveno. To je suštinski osjećaj koji stoji u osnovi svake nauke i umjetnosti“ – Albert Ajnštajn

Na Foto konkursu učestvovali su učenici srednjih škola iz Podgorice (51), Pljevalja (6), Cetinja (4), Plava (3), Ulcinja (3), Kotora (3), Tuzi (2), Žabljaka (2), Tivta (2), Nikšića (2), Herceg Novog (1) i Bara (1).

Osim dodjele nagrada, u navedenom terminu biće otvorena i izložba fotografija svih učesnika konkursa, koja će trajati do 20. decembra 2019.

Izbor najboljih fotografija žiri je obavio na osnovu glavnih kriterijuma Foto konkursa: autentičnost, relevantnost na zadatu temu i estetski kvalitet.

Žirijem je predsjedavala prof. dr Maja Đurić sa Fakulteta umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica, dok su članovi žirija bili dr Milun Lutovac, profesor Univerziteta Donja Gorica i direktorica KIC „Budo Tomović“ Snežana Burzan.

Glavne nagrade i diplome će dobiti autori tri najbolje ocjenjene fotografije. Prva nagrada je fotoaparat, druga bicikl i treća polaroid fotoaparat, dok će autorima pohvaljenih fotografija biti dodjeljene knjige.
Cilj organizovanja Foto konkursa bio je da se učenici podstaknu na kreativni način razmišljanja i da kroz umjetnički i svojsten doživljaj na fotografiji prikažu naučne pojmove i praksu, inovacije, tehniku i tehnologiju, naglašavajući važnu ulogu nauke u društvu i njegovom razvoju, kao i značaj i uticaj nauke u svakodnevici.