Zavod za metrologiju dobio je status posmatrača u okviru Bečke konvencije (Hallmarking Convention), odnosno u sklopu Međunarodnog ugovora o prekograničnoj trgovini predmetima od dragocjenih metala.

Zavod za metrologiju od 2012. je bio član Međunarodnog udruženja službi za analizu (IAAO) koje je prestalo sa radom 31. decembra 2019.

Na nedavnom zasjedanju Bečke konvencije zaključeno je da je većina bivših članova IAAO, uspješno integrisana u Konvenciju gdje su dobili status „nečlana“ (“Non-Member”): kao učesnici tehničkog programa (TPP) ili sa statusom posmatrača. Institucije koje nisu članice Konvencije mogu da prisustvuju zasjedanjima Odbora Bečke konvencije, bez prava glasa i mogućnosti primjene zajedničkog kontrolnog žiga (CCM – Common Control Mark).

Podsjećamo da se na teritoriji članica potpisnica Bečke konvencije, postiže slobodno kretanje predmeta od dragocjenih metala označenih sa CCM zajedničkim kontrolnim žigom. Države potpisnice Bečke konvencije dozvoljavaju uvoz predmeta od dragocjenih metala žigosanih CCM žigom bez ponovnog ispitivanja. U državama koje nisu članice Bečke konvencije, CCM zajednički kontrolni žig, prepoznaje se kao pouzdana oznaka kvaliteta predmeta od dragocjenih metala.