Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Alina Musić i Jovana Vukoslavović pratile su Digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana kojeg je od 11. do 13. oktobra 2021. organizovalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Četvrti Digitalni samit okupio je predstavnike vlada iz regiona, Evropske komisije, Savjeta za regionalnu saradnju, poslovne zajednice, organizacija civilnog društva i relevantnih zainteresovanih javnosti.

Cilj organizovanja Digitalnog samita, kako je navedeno, bio je prikaz i razmjena dobrih praksi na Zapadnom Balkanu, isticanje razvoja i dostignuća Digitalne agende, definisanje budućih pravaca i istraživanje mogućnosti izgradnje partnerstva sa privatnim sektorom, u kontekstu procesa digitalne transformacije.

Samit je tematski bio podijeljen na četiri oblasti i to digitalna ekonomija, digitalne vještine i kompetencije, digitalna infrastruktura i povezanost i povjerenje i bezbjednost.

Digitalna transformacija, objašnjeno je, prepoznata je kao neophodan model u funkcionisanju javne uprave i u oblastima koje su se pokazale kao najzahtjevnije u doba pandemije korona virusa – zdravstvu i prosvjeti.

Digitalna transformacija zahtjeva specifične vještine, naglašeno je na samitu, pa je poseban akcenat stavljen i na kreiranje obuka za državne službenike.

Na samitu je najavljeno i pokretanje „Montenegro Digital“, malog startup-a unutar Vlade Crne Gore koji će, kako je objasnila  ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić „okupiti neke od najsjajnijih digitalnih talenata sa vrhunskim državnim službenicima u nastojanju da izgrade pogodnije, pouzdanije i pristupačnije državne usluge, štedeći stanovnicima Crne Gore i vrijeme i novac”.

Prva crnogorska Strategija digitalne transformacije i Strategija sajber bezbjednosti, koja je u potpunosti usklađena sa ciljevima evropske digitalne decenije, jedna je od, kako je istaknuto, glavnih prekretnica u pripremi digitalne transformacije u Crnoj Gori.

Ministarka Srzentić najavila je i pokretanje Digitalne akademije, sa uspostavljenim standardnim nastavnim planom i programom otvorenog koda, a koji, kako je istakla, reflektuje osnovne kompetencije potrebne za digitalno umrežavanje javne uprave, akademske zajednice i civilnog sektora.

Na samitu je predstavljeno i šest novih digitalnih proizvoda kreiranih na Zapadnom Balkanu. Riječ je o pobjednicima regionalnog online takmičenja Balkathon 2021 za najbolje digitalno rješenje, a predstavljane su pobjedničke aplikacije timova iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova.

Digitalni samit Zapadnog Balkana održavao se u okviru Berlinskog procesa i programa za zajedničko regionalno tržište za Zapadni Balkan. Prvi Digitalni samit Zapadnog Balkana održan je u aprilu 2018. u Skoplju.