1918 – 1945, razvoj normativnih dokumenata u oblasti metrologije, sa posebnim osvrtom na izgled žigova Središnje uprave za mere i dragocene metale.

Zakonom o mjerama iz 1928. godine su utvrđene i mjere koje će se upotrebljavati u javnom saobraćaju, kao i kontrolisanje mjerila koje podrazumijeva koja se to mjerila i sprave za mjerenje smiju primati na pregled i žigosanje102 (Službene novine KSHS, 651). Rješenjem o oblicima žigova kojima će se žigosati mjerila, sprave za mjerenje, boce, sudovi, burad i izrađevine od zlata srebra i platine, kao i definisati način i mjesto postavljanja žiga stupilo je na snagu 28. avgusta 1929. godine.

Na osnovu člana 29. ovog Zakona propisuje se Tarifa o naplati žigovine i doplata za pregled i žigosanje (overavanje) merila i sprava za merenje, staklenih boca i sudova za točenje alkoholnih pića i mleka i buradi. Ovom Tarifom su definisani uslovi podnošenja mjerila i sprava za mjerenje, staklenih posuda za točenje alkoholnih pića i mleka, kao i buradi na prvi ili povremeni pregled i žigoisanje (ovjeravanje) kao i sama naplata pružene usluge. Tarifom je takođe određeno da će se državna nadleštva i ustanove, osim privrednih osloboditi od plaćanja žigovine samo u slučaju povremenog pregleda njihovih mjerila i sprava za mjerenje.