Metarska konvencija – prikazana je originalna verzija Metarske konvencije iz 1875. godine, kao i njene potpisnice. Nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, pravo članice (potpisnice) Metarske konvencije naslijedila je Srbija. Crna Gora je pristupila Metarskoj konvenciji 2018. godine.

Predstavnici 17 država potpisali su Metarsku konvenciju 20. maja 1875. godine, što je predstavljalo istorijsku prekretnicu ka uspostavljanju jedinstvenog sistema mjerenja i napuštanju upotrebe jedinica koje je odlikovala specifičnog porijekla. Metarska konvencija je osnovni dokument najrasprostranjenijeg savremenog metričkog sistema – Međunarodnog sistema jedinica (SI). Konvencijom je uspostavljen Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM – Bureau International des Poids et Mesures), čiji je zadatak uspostavljanje i održavanje univerzalnog sistema mjerenja. Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao Nacionalni metrološki institut, primljeni su u punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) 24. januara 2018. godine.