Crnojevići – kroz povelje Ivana Crnojevića se pominju razne mjere, kao što su: breme, star, krblja, kabao, lakat, jedan dan oranja… Na izložbenoj povelji je prikazana naredba Ivana Crnojevića da svaka kuća na Cetinju, mora u manastir donositi po 80 bremena drva.

Treća crnogorska srednjovjekovna dinastija jeste dinastija Crnojevića. Krajem XIV vijeka Crnojevići su bili vlastelinska porodica u Zeti, da bi već prvih decenija XV vijeka postali jedna od najsnažnijih i politički najuticajnijih zetskih porodica. Ivan Crnojević je vladao Crnom Gorom od 1465. do 1490. godine. Desetak povelja Ivana Crnojevića, koje su dio “Cetinjskoga ljetopisa”, svjedoče o velikim prilozima koje je dao Cetinjskom manastiru, odnosno Cetinjskoj mitropoliji, ali i o poklanjanju velikog broja zemljišnih posjeda i ustupanju dijela državnih prihoda za potrebe Cetinjskog manastira. U Povelji Ivana Crnojevića, vladara Zetske zemlje, od 04. januara 1485. godine se svaka kuća obavezuje da donosi u manastir na Cetinje po 80 bremena drva. Kroz povelje Ivana Crnojevića, tokom perioda njegove vladavine koristili su se i nazivi mjera: “…star pšenice…”, “…dva šestaka sjedbe pšenične…”; “…30 krblji vina…”; “…dva kabla sjedbe pšenične…”, “…pod Orahom – jedan dan oranja…”,“…i četiri lakta pavunaca…”.