Državni etaloni Crne Gore i mjerna oprema Zavoda za metrologiju. Fotografije laboratorija, etalonske i mjerne opreme Zavoda za metrologiju.

Osnivanjem Zavoda za metrologiju 14. septembra 2006. započet je proces razvoja nacionalnog metrološkog instituta koji ostvaruje, čuva, održava i usavršava državne etalone i obezbjeđuje metrološku sljedivost u Crnoj Gori.

Kada je riječ o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za metrologiju, izdvajaju se Sektor za metrološku sljedivost i državne etalone, Sektor za ovjeravanje mjerila, Odjeljenje za dragocjene metale i Služba za opšte poslove, finansije i informacioni sistem. U Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone uspostavljene su i razvijaju se i nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije dužine, zapremina, mase, pritiska, električnih veličina, vremena i frekvencije, temperature i vlažnosti. U cilju obezbjeđivanja metrološke sljedivosti u oblasti mjerenja električne snage u Crnoj Gori uspostavljena je i Laboratorija za električnu snagu. Uspostavljene su i razvijaju se i Laboratorija za mikrotalasne veličine i Laboratorija za jonizujuća zračenja.