Fotografije iz oblasti međunarodne saradnje Zavoda za metrologiju sa drugim metrološkim institutima i organizacijama.

Zavod za metrologiju predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, kao i organizacijama u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala. Zavod za metrologiju je punopravni član Evropskog udruženja Nacionalnih metroloških instituta – EURAMET od juna 2011., dopisni član OIML – Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju od 2007., pridruženi član WELMEC-a -odnosno Evropske saradnje u oblasti zakonske metrologije od 2009.

Pridruženi je član Generalne Konferencije za tegove i mjere od 2011., kao i Međunarodnog udruženja službi za analizu IAAO od 2012. Crna Gora je od 1. avgusta 2011. godine postala pridružena članica Generalne Konferencije za tegove i mjere CGPM. Pridruženo članstvo CGPM-u omogućilo je da Zavod za metrologiju 19. oktobra 2011. godine, potpiše CIPM MRA odnosno CIPM Aranžman o međusobnom priznavanju. Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, dobili su u januaru 2018. punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) sa sjedištem u Parizu.

Crna Gora pristupanjem BIPM-u postala je 59 država sa punopravnim članstvom u toj organizaciji i učestvovaće u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije. Dobijanjem tog statusa, Crna Gora, odnosno Zavod za metrologiju, moći će da primjenjuje pravo učešća i glasa na sastancima Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM), pravo ostvarivanja međunarodno prepoznate metrološke sljedivosti kroz usluge kalibracije koje pruža BIPM, bez dodatnih troškova i mogućnost učešća u međunarodnim poređenjima državnih etalona.